NVWB Algemeen

NVWB Bouwers van Infrastructuur

De NVWB is in 1937 opgericht als Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers vereniging.

De omstandigheden waaronder de ondernemingen destijds moesten werken, maakte het noodzakelijk de krachten te bundelen en zo ontstond de NVWB. Het thema krachtenbundeling heeft zo’n 65 jaar later geleid tot een samenwerking met de VAGWW, waarmee de federatie VIANED is ontstaan. Beide verenigingen voeren in Gouda een gemeenschappelijk secretariaat. Belangenbehartiging en centrale informatievoorziening vinden vanaf 1999 onder de vlag van VIANED plaats.

Een moderne complexe samenleving in een dichtbevolkt land heeft een goed functionerende infrastructuur nodig. Zo dragen wegen in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling van Nederland “de poort van Europa” en dus aan welvaart en welzijn van de Nederlandse bevolking.

Een andere activiteit van de gww-ondernemingen, te weten de aanleg en het onderhoud van rioleringen, is voor Nederland van groot belang. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid en het milieu. Naast de economische infrastructuur wordt ook de ecologische inrichting van ons land steeds belangrijker. Met een goede ecologische inrichting kunnen natuurlijke leefgemeenschappen zich handhaven en ontwikkelen.

De leden van de NVWB, Bouwers van Infrastructuur leveren met het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van boven- en ondergrondse infrastructuur een voorname bijdrage aan de verdere ontwikkeling van onze samenleving. De kosten van de serre zijn best fors. Dus alle reden om hier eens nader op de kostenbepalende factoren van de serre in te gaan.

De kleine, middelgrote en grote ondernemingen die lid zijn van de NVWB werken met (gecertificeerde) kwaliteits-, arbo- en milieuzorgsystemen en houden zich bezig met alle vakgebieden binnen de grond-, water- en wegenbouwsector. Daarnaast zijn de leden actief bezig met innovaties, ontwikkeling van specialismen en met verbetering van werkmethoden.

De voornaamste kerntaak van de NVWB is vorm en inhoud geven aan de behartiging van de collectieve belangen van de leden en – in het verlengde daarvan – van alle ondernemingen in de grond-, water- en wegenbouwsector. De collectieve belangenbehartiging is thans ondergebracht binnen de activiteiten van de federatie VIANED.

Het verlenen van individuele dienstverlening op allerlei beleidsterreinen is de tweede kerntaak binnen de NVWB. Of het nu gaat om arbeidsverhoudingen, opleidingen, juridische zaken, bouwproces, kwaliteit arbo en milieu, bedrijfskundige aangelegenheden, subsidies of marktaangelegenheden, voor alle voor u als aannemer relevante zaken zijn op het secretariaat gespecialiseerde adviseurs graag bereid u van dienst te zijn. Ook deze activiteiten vinden thans plaats in VIANED-verband.

De platformfunctie is de derde kerntaak. Deze functie, waarbij leden van de NVWB elkaar in allerlei verbanden, in de regio ontmoeten, wordt in hoofdzaak door de afdelingen uitgeoefend.

Voor meer informatie over deze activiteiten verwijzen wij graag naar het onderwerp “NVWB Afdelingen”.

Bekijk hier meer over trapliftinfo.nl, scootmobiel.org, vochtbestrijden.com ,kunststofkozijnen.nl.