Afdeling Grondwerk

De NVWB Grondwerk is een sectorale afdeling binnen de NVWB. Ook deze afdeling heeft een eigen bestuur en ook hier is de voorzitter lid van het hoofdbestuur van de landelijke vereniging. Leden van de NVWB Grondwerk kennen als één van de bedrijfsactiviteiten “grondwerk”. Leden kunnen kiezen of zij naast lid van een regionale afdeling ook lid van deze afdeling wensen te zijn of uitsluitend lid van de afdeling Grondwerk wensen te zijn. De afdeling behartigt de belangen van de sector Grondwerk en voorziet de leden van specifiek voor deze sector relevante informatie. Eens per twee jaar organiseert men samen met een aantal andere maatschappelijke organisaties de TKD, de technische kontaktdagen.

De tuinaanleg van een mooie tuin hoeft niet lastig of duur te zijn. Ontdek alle tips en kosten van een nieuwe tuin!