Sociale bemiddeling

Vanuit de Stichting Sociale Bemiddeling zijn drie sociale bemiddelaars werkzaam ten behoeve van de medewerkers die in dienst zijn bij de leden van de NVWB. Deze gespecialiseerde bemiddelaars kunnen op verzoek behulpzaam zijn bij het oplossen van problemen van persoonlijke aard. De dienstverlening is gratis en volstrekt discreet en vertrouwelijk.