Contactgroepen

De NVWB kent twee soorten contactgroepen. De jongeren contactgroepen en de contactgroepen administrateurs. De vijf afdelingen van de NVWB hebben ieder beide contactgroepen in hun organisatie opgenomen. De verantwoordelijkheidslijnen liggen primair tussen de besturen van de contactgroepen en hun eigen afdelingsbestuur.

Contactgroep jongeren

Van de jongeren contactgroep kunnen lid worden die medewerkers van de leden van de NVWB, die op de aanbestedingsmarkt actief zijn en een zekere procuratie in hun bedrijf hebben. Het zijn over het algemeen medewerkers die in de directie c.q. het management van hun bedrijf zitting zullen nemen of al tot dit niveau zijn toegetreden. Aan het lidmaatschap zijn, naast de functie, ook leeftijdscriteria voor zowel het in- als het uittreden verbonden. Om mogelijke problemen met de overstap van de ene naar de andere contactgroep te voorkomen werken de vijf contactgroepen met een gezamenlijk opgesteld reglement. Elke contactgroep heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het in- en uittreden van de leden. Verder geeft het invulling aan het jaarprogramma van de contactgroep. Een rode draad daarin is het samenbrengen van de leden teneinde elkaar te kunnen ontmoeten en spreken. Daarnaast worden ook bijeenkomsten georganiseerd om informatie over te dragen, die hen helpt bij het bedrijfsbeleid van hun onderneming. Een groeiend aantal activiteiten wordt samen met de leden van eigen afdeling georganiseerd.

Contactgroep administrateurs.

Van de contactgroep administrateurs kunnen lid worden de hoofden van administraties en de chefs van administratieve afdelingen van de leden van de NVWB. Ook de contactgroepen administrateurs kennen toelatingscriteria. In de activiteitenprogramma’s die jaarlijks worden opgesteld wordt veel aandacht en tijd ingeruimd voor het uitwisselen van informatie om een ieder beter te kunnen laten functioneren in de eigen onderneming.