Initiatieven

De NVWB heeft sinds haar oprichting in 1937 veel belangrijke initiatieven genomen ter bevordering van de kwaliteit van de producten die de bedrijfstak voortbrengt en ter voorhoging van het opleidings- en onderwijsniveau. Zo nam zij het initiatief tot de oprichting van het huidige CROW, de Wegenbouwlaboratoria en de wegmeetdienst, nu operationeel onder de naam KOAC/WMD, de Aboma+Keboma, de SBW en de SOMA. Het zijn zonder uitzondering organisaties die belangrijke posities innemen in de bedrijfstak. Het CROW houdt zich bezig met technisch wetenschappelijk onderzoek in de infrastructuurbouw, de verkeerstechniek en de verkeersveiligheid en het uitdragen van die kennis. Een ander belangrijk werkterrein is de ontwikkeling van het het toezicht op het standaardbestek.

De KOAC/WMD, erkend door Sterlab, voert onafhankelijk en beëdigd onderzoek uit naar materialen en constructies, zowel in het laboratorium als aan de wegconstructie zelf. De Aboma+Keboma verricht onderzoek en geeft adviezen en informatie op gebied van zowel het materieel als de bedrijfsveiligheid en de milieuhygiëne. De SBW verzorgt vakopleidingen, zowel in het kader van het leerlingenstelsel als voor volwassenen. Daarnaast geeft zij kaderopleidingen en applicatiecursussen. Het Middelbaar Technische SOMA-College, onderdeel van de SBW, leidt jongeren op tot machinist, monteur en kaderpersoneel.